Алгебра - комбиновање термина
Напомена: „^“ означава експонент; к ^ 3 означава к са трећом снагом

Термини су делови који чине израз као што је 5к ^ 2 + 3к + 4. 5к ^ 2, 3к и 4 сматрају се појмовима. Међутим, они нису слични. Примери у наставку показују примере сличних израза:

5к ^ 2, 6к ^ 2, 3к ^ 2, 9к ^ 2 - Слични су јер је сваки појам "к" подигнут на другу снагу.

3к, 4к, 5к, 2к, 72к - ови су слични јер сви имају к променљиву.

1, 7, 22, 5, 4 - Ови изрази су слични јер сваки израз нема променљиву ... такође, називају се константе.


Такође имајте на уму:
* Бројеви испред променљивих су коефицијенти. тј. 4к - „4“ је коефицијент, а „к“ је променљива
* Варијабла без коефицијента има коефицијент импликације 1.

Да бисте поједноставили израз,
1. Комбинујте или групирајте појмове.
2. Додајте или одузмите коефицијенте

Пример 1:
Поједноставите: 4к - 6 - 2и + 3к + 14 + 5и + 8

1. Комбинујте / групирајте изразе
4к + 3к -2и + 5и - 6 + 14 + 8

2. Додајте или одузмите коефицијенте
7к + 3и + 16

Дакле, 4к - 6 - 2и + 3к + 14 + 5и + 8 = 7к + 3и + 16


Пример 2:
Поједноставите израз: 4 (к - 5) + 3к

1. Користите дистрибутивну својину
4к - 20 + 3к

2. Комбинујте / групирајте изразе
4к + 3к + 20

3. Додавање или одузимање коефицијената
7к +20

Дакле, 4 (к - 5) + 3к = 7к +20


Пример 3:
Једноставно израз: 6к ^ 2 - 3 (к - 5к ^ 2)

1. Користите дистрибутивну својину
6к ^ 2 - 3к - 15к ^ 2

2. Комбинујте / групирајте изразе
6к ^ 2 - 15к ^ 2 -3к

3. Додавање или одузимање коефицијената
-9к ^ 2 - 3к

Дакле, 6к ^ 2 - 3 (к - 5к ^ 2) = -9к ^ 2 - 3кВидео Упутства: Одночлен. Алгебра 7 класс. (Март 2023).