90-дневни библијски изазов за Писмо
Ако желите да почнете свакодневно читати свете списе, одличан начин да започнете је учествовање у изазову читања у трајању од 90 дана. То вам помаже да се навикнете на свакодневно читање, а такође ћете моћи да се провучете кроз читав спис светог писма за то време.

Бићете запрепаштени колико ћете успети да испуните 90-дневни изазов. Ево распореда којим ћете данас започети свој изазов.

БИБЛИЈА

1. дан: Постанак 1: 1 према Постанку 16:16
2. дан: Постанак 17: 1 до Постанка 28:19
3. дан: Постанак 28:20 до Постања 40:11
Дан 4: Постанак 40:12 до Постанка 50:26
5. дан: Излазак 1: 1 на Излазак 15:18
6. дан: Излазак 15:19 до Изласка 28:43
7. дан: Излазак 29: 1 у Излазак 40:38
8. дан: Левит 1: 1 до Левитова 14:32
9. дан: Левит 14:33, Левит 26:26
10. дан: Левит 26:27 до Бројева 8:14
11. дан: Бројеви 8:15 до Бројеви 21: 7
12. дан: Бројеви 21: 8 до Бројеви 32:19
13. дан: Бројеви 32:20 за Поновљени закон 7:26
14. дан: Поновљени закон 8: 1 за Поновљени закон 23:11
15. дан: Поновљени закон 23:12 до Поновљени закон 34:12
16. дан: Јошуа 1: 1 за Јошуу 14:15
17. дан: Јошуа 15: 1 судијама 3:27
18. дан: Судије 3:28 до судија 15:12
19. дан: Судије 15:13 до 1. Самуела 2:29
20. дан: 1 Самуел 2:30 до 1 Самуел 15:35
21. дан: 1 Самуел 16: 1 до 1 Самуел 28:19
22. дан: 1 Самуел 28:20 до 2. Самуел 12:10
Дан 23: 2 Самуел 12:11 до 2. Самуел 22:18
24. дан: 2. Самуел 22:19 до 1. Краљева 7:37
Дан 25: 1 Краљеви 7:38 1 Краљеви 16:20
26. дан: 1. Краљевима 16:21 до 2. Краљевима 4:37
27. дан: 2. Краљевима од 4:38 до 2. краљева 15:26
28. дан: 2. Краљеви 15:27 до 2. Краљева 25:30
Дан 29: 1 Хронике 1: 1 до 1 Хронике 9:44
30. дан: 1 Хронике 10: 1 до 1 Хронике 23:32
Дан 31: 1 Хронике 24: 1 до 2 Хронике 7:10
32. дан: 2 Хронике 7:11 до 2 Хронике 23:15
Дан 33: 2 Хронике 23:16 до 2 Хронике 35:15
Дан 34: 2 Хронике 35:16 до Езре 10:44
Дан 35: Нехемија 1: 1 према Нехемији 13:14
36. дан: Нехемија 13:15 до Јоба 7:21
Дан 37: Јоб 8: 1 до Јоба 24:25
Дан 38: Јоб 25: 1 за Јоб 41:34
Дан 39: Јоб 42: 1 до Псалма 24:10
Дан 40: Псалми 25: 1 до Псалма 45:14
Дан 41: Псалми 45:15 до Псалма 69:21
Дан 42: Псалми 69:22 Псалми 89:13
Дан 43: Псалми 89:14 до Псалма 108: 13
Дан 44: Псалми 109: 1 до Псалма 134: 3
Дан 45: Псалми 135: 1 до Мудре изреке 6:35
Дан 46: Изреке 7: 1 до Мудре изреке 20:21
Дан 47: Изреке 20:22 према Проповједнику 2:26
Дан 48: Проповједник 3: 1 до Песме Соломонове 8:14
49. дан: Изаија 1: 1 Изаији 13:22
Дан 50: Изаија 14: 1 до Изаије 28:29
Дан 51: Изаија 29: 1 Изаији 41:18
52. дан: Изаија 41:19 до Изаије 52:12
53. дан: Изаија 52:13 до Изаије 66:18
Дан 54: Изаија 66:19 Јеремији 10:13
Дан 55: Јеремија 10:14 према Јеремији 23: 8
56. дан: Јеремија 23: 9 Јеремији 33:22
Дан 57: Јеремија 33:23 Јеремији 47: 7
Дан 58: Јеремија 48: 1 за Кајања 1:22
59. дан: Ожалевања 2: 1 према Езекијелу 12:20
60. дан: Езекиел 12:21 до Езекиела 23:39
61. дан: Езекиел 23:40 до Езекиела 35:15
62. дан: Езекиел 36: 1 према Езекијелу 47:12
Дан 63: Езекиел 47:13 до Даниела 8:27
64. дан: Даниел 9: 1 за Хосеа 13: 6
65. дан: Хосеа 13: 7 до Амоса 9:10
Дан 66: Амос 9:11 до Нахума 3:19
67. дан: Хабаккук 1: 1, Захарији 10:12
Дан 68: Захарија 11: 1 према Матеју 4:25
Дан 69: Матеј 5: 1 према Матеју 15:39
Дан 70: Матеј 16: 1 до Матеја 26:56
Дан 71: Матеј 26:57 до Марка 9:13
Дан 72: Марко 9:14 за Луку 1
73. дан: Лука 2: 1 до Луке 9:62
Дан 74: Лука 10: 1 до Луке 20:19
75. дан: Лука 20:20 до Јована 5:47
76. дан: Јован 6: 1 до Јована 15:17
Дан 77: Јован 15:18 до Дела 6: 7
Дан 78: Дела 6: 8 до Дела 16:37
Дан 79: Дела 16:38 до Дела 28:16
80. дан: Дела 28:17 Римљанима 14:23
Дан 81: Римљани 15: 1 до 1 Коринћанима 14:40
Дан 82: 1 Коринћанима 15: 1 Галаћанима 3:25
Дан 83: Галаћанима 3:26 до Колошанима 4:18
Дан 84: 1 Солуњанима 1: 1 до Филемона 25
Дан 85: Хебрејима 1: 1 према Јакову 3:12
Дан 86: Јаков 3,13 до 3
Дан 87: Јуда 1 до Откривења 17:18
Дан 88: Откривење 18: 1 до Откривења 22:21
Дан 89: Додатни дан за надокнађивање
Дан 90: Додатни дан за надокнађивање

Видео Упутства: 3000+ Common English Words with British Pronunciation (Децембар 2021).